संपूर्ण नव्या स्वरूपात विशेष आ‍वृत्ती
अभिजित प्रकाशन
फ़्लॅट नं. ३०१, तिसरा मजला, एन. के. विथिका,१०४७,सदाशिव पेठ, रहाळकर राम मंदिरासमोर पुणे - ४११ ०३०.
फोन नं.:०२०-२४४९७७४८, ९८२२३७८२६७
ई-मेल:

जीवनपट ग्रंथसूची छायाचित्रे
स्वातंत्र्यवीर
प्रथमावृत्ती : मे १९६७ / द्वितीयावृत्ती : मे १९७०
तृतीयावृत्ती : मे १९७३ (‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर’ या नावाने) केसरी प्रकाशन, पुणे
चतुर्थावृत्ती : जानेवारी १९९९ / नवचैतन्य प्रकाशन, मुंबई
पृष्ठे : १७६
आज इथे उद्या तिथे
प्रथमावृत्ती : जुलै १९६७ / इनामदार बंधू प्रकाशन, पुणे
द्वितीयावृत्ती : जानेवारी १९९१ / मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे
पृष्ठे : ११६

स्टॅलिनची मुलगी
प्रथमावृत्ती : फेब्रुवारी १९६८ (‘स्वेतलाना’ या नावाने)
इनामदार बंधू प्रकाशन, पुणे.
सुधारित दुसरी आवृत्ती : ऑक्टोबर १९९७ / पद्मगंधा प्रकाशन,
पुणे
पृष्ठे : १५२


तीन युद्धकथा
प्रथमावृत्ती : मे १९६७ / द्वितीयावृत्ती : मे १९७०
तृतीयावृत्ती : मे १९७३ (‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर’ या नावाने)
केसरी प्रकाशन, पुणे
चतुर्थावृत्ती : जानेवारी १९९९ / नवचैतन्य प्रकाशन, मुंबई
पृष्ठे :१७६

गरुडझेप
प्रथमावृत्ती : ऑक्टोबर १९६८ / अभिजित प्रकाशन, पुणे
द्वितीयावृत्ती : ऑक्टोबर १९९३, तृतीयावृत्ती : नोव्हेंबर १९९८
मोरया प्रकाशन, डोंबिवली (प.)
पृष्ठे : १७८

इस्त्रायलचा वज्रप्रहार
प्रथमावृत्ती : ऑक्टोबर १९६८ (‘वज्रप्रहार’ या नावाने)
अभिजित प्रकाशन, पुणे
द्वितीयावृत्ती : ऑक्टोबर १९७० / मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई
तृतीयावृत्ती : ऑगस्ट १९९८ / पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे
पृष्ठे : १३०
व्होल्गा जेव्हा लाल होते
प्रथमावृत्ती : ऑक्टोबर १९६८ / राजहंस प्रकाशन, पुणे
द्वितीयावृत्ती : जानेवारी १९८४ / मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई
पृष्ठे : ४५६

वॉर्सा ते हिरोशिमा
प्रथमावृत्ती : नोव्हेंबर १९६८ / अस्मिता प्रकाशन, पुणे
द्वितीयावृत्ती : मार्च १९८५, तृतीयावृत्ती : ऑगस्ट १९९२
चतुर्थावृत्ती : जानेवारी २००० / मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे
पृष्ठे : ६००

पराजित-अपराजित
प्रथमावृत्ती : सप्टेंबर १९७१ / विश्वकर्मा साहित्यालय, पुणे
द्वितीयावृत्ती : जानेवारी १९८६ / मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई
पृष्ठे : ३८०

श्री. शिवराय
प्रथमावृत्ती : १९७४ / इंडिया बुक कंपनी, पुणे
द्वितीयावृत्ती : १९९५ / मोरया प्रकाशन, डोंबिवली (प.)
पृष्ठे : ८७
दुसरे महायुद्ध
प्रथमावृत्ती : जानेवारी १९७५, द्वितीयावृत्ती : ऑक्टोबर १९९४
मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई
पृष्ठे : २९६

इंदिराजी (कुमारांसाठी चरित्र)
प्रथमावृत्ती : १९७६ / इंडिया बुक कंपनी, पुणे
द्वितीयावृत्ती : १९९४ / भगवानदास हिरजी, मुंबई
पृष्ठे : १०४
मुख्यमंत्री शंकरावजी चव्हाण (कुमारांसाठी चरित्र)
प्रथमावृत्ती : १९७६ / इंडिया बुक कंपनी, पुणे
पृष्ठे : ५८

मध्यरात्रीचा स्वातंत्र्यसूर्य (‘फ्रीडम अ‍ॅट मिडनाइट’ या ग्रंथाचा परिचय)
प्रथमावृत्ती : जून १९७६ / स्वाती प्रकाशन, पुणे
पृष्ठे : ११८
ऑपरेशन थंडर
प्रथमावृत्ती : नोव्हेंबर १९७६ / अजब पुस्तकालय, कोल्हापूर
द्वितीयावृत्ती : ऑक्टोबर १९९६ / मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे
पृष्ठे : ८२

बंगलोर ते रायबरेली
प्रथमावृत्ती : जून १९७७ / श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे
पृष्ठे : २५२

रायबरेली आणि त्यानंतर
प्रथमावृत्ती : डिसेंबर १९७८ / श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे
पृष्ठे : १८०

मारुती कारस्थान
प्रथमावृत्ती : नोव्हेंबर १९७९ / विश्वकर्मा साहित्यालय, पुणे
पृष्ठे : २००

हिटलर
प्रथमावृत्ती : एप्रिल १९८२, द्वितीयावृत्ती : ऑगस्ट १९९२
तृतीयावृत्ती : डिसेंबर १९९८ / मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई
पृष्ठे : ६७२

सावरकर
प्रथमावृत्ती : मे १९८३, द्वितीयावृत्ती : ऑगस्ट १९९५
मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई
पृष्ठे : ३७२
युवराज
प्रथमावृत्ती : ऑगस्ट १९८४ / श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे
द्वितीयावृत्ती : जानेवारी २००० / नवचैतन्य प्रकाशन, मुंबई
पृष्ठे : ३४०

नेताजी
प्रथमावृत्ती : ऑगस्ट १९८९, द्वितीयावृत्ती : जानेवारी १९९१
तृतीयावृत्ती : सप्टेंबर १९९४, चतुर्थावृत्ती : नोव्हेंबर १९९८
मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे
पृष्ठे : ५३६
१९४७
प्रथमावृत्ती : फेब्रुवारी १९९४ / मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई
पृष्ठे : ३८६

जयहिंद आजादहिंद
प्रथमावृत्ती : ऑगस्ट १९९४ / मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे
पृष्ठे : २०८
सत्तावन्न ते सत्तेचाळीस
स्वातंत्र्यलढ्याची संस्मरणीय कहाणी : भाग १ व २
प्रथमावृत्ती : जानेवारी १९९७, द्वितीयावृत्ती : ऑगस्ट १९९८
राजहंस प्रकाशन, पुणे
पृष्ठे : (भाग १ व २) १०८०

अठराशे सत्तावनची संग्रामगाथा
प्रथमावृत्ती : १९९८ / नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नवी दिल्ली
पृष्ठे : ८०

स्वातंत्र्यसंग्राम : ज्ञात आणि अज्ञात
प्रथमावृत्ती : जुलै १९९८ / नवचैतन्य प्रकाशन, मुंबई
पृष्ठे : १९२

आपला स्वातंत्र्यलढा
प्रथमावृत्ती : मार्च १९९९ / राजहंस प्रकाशन, पुणे
पृष्ठे : ६०
संग्राम
(‘सत्तावन्न ते सत्तेचाळीस’ या ग्रंथातील निवडक लेखांचे
यथामूल पुनर्मुद्रण)
प्रथमावृत्ती : ऑक्टोबर २००० / राजहंस प्रकाशन, पुणे
पृष्ठे : २१२
 
पुढे  
   
 
Site Designed by Brainlines