संपूर्ण नव्या स्वरूपात विशेष आ‍वृत्ती
अभिजित प्रकाशन
फ़्लॅट नं. ३०१, तिसरा मजला, एन. के. विथिका,१०४७,सदाशिव पेठ, रहाळकर राम मंदिरासमोर पुणे - ४११ ०३०.
फोन नं.:०२०-२४४९७७४८, ९८२२३७८२६७
ई-मेल:

       
पुणे - मुंबई - 
  रसिक साहित्य, पाटील एन्टरप्रायजेस, परेश एजन्सीज, विद्या एजन्सीज, ललित वितरण, शुभम साहित्य, अक्षरधारा, साधना ग्रंथ प्रदर्शन, उत्कर्ष बुक सर्व्हिस, साहित्य दर्शन   मॅजेस्टिक- दादर, ठाणे, विलेपार्ले, डोंबिवली, शब्द-बोरीवली ,आयडियल -दादर , ग्रंथपंढरी - ठाणे
       
वसई - विरार -
  रीडर्स चॉईस   मुद्रा बुक डेपो 
       
कोल्हापूर - सांगली -
  मेहता बुक सेलर्स, अक्षरदालन, किताब कॉर्नर   प्रसाद वितरण
       
मिरज - नाशिक -
  रत्नाकर बुक डेपो    ज्योती स्टोअर्स, दीप बुक सेंटर, प्रतिपदा डिसट्रीब्युटर्स
       
नागपूर - जळगाव -
  साहित्य प्रसार केंद्र, फेमस बुक सेंटर, अनिल बुक एजन्सी   प्रशांत बुक हाउस
       
रत्नागिरी - कणकवली -
  ग्रंथास्नेह   विघ्नेश पुस्तक भांडार

 

 
Site Designed by Brainlines